Podden En jävla fest!

En jävla fest är podden om att gå på och fixa fest. Men också en podd om mänskliga relationer, social status och vem man är i grupp. Finns överallt där poddar finns! Om du har en fråga om fest som du vill få besvarad, mejla till hej@festligt.com